نمایش دادن همه 38 نتیجه

تقویم رومیزی چوبی همراه با جاقلمی-73

شناسه: 73
تومان 18,300
کد محصول:73 تقویم رومیزی 1401 با طرح اماکن ایران همراه با جای خودکار بر روی پایه چوبی (MDF) لوگوی و مطالب شما بر روی پایه حک لیزر می شود. امکان چاپ تقویم رومیزی اختصاصی با این پایه نیز وجود دارد حداقل خرید تقویم رومیزی چوبی 200 عدد می باشد.
یک ضرب لیزر پایه 1500 تومان
قیمت تقویم رومیزی با چاپ اختصاصی صفحات داخلی استعلام شود

تقویم تبلیغاتی باستانی4134

شناسه: 4134
تومان 18,300
کد محصول : 4134 تقویم رومیزی 1401 با پایه سلفونی سخت و 12 برگ گلاسه با تصاویر باستانی متن و لوگوی شما به صورت طلاکوب بر روی دو طرف پایه انجام می شود. چاپ اختصاصی صفحات داخلی تقویم قابل انجام است حداقل خرید تقویم رومیزی با چاپ طلاکوب 200عدد می باشد.
هزینه طلاکوب هر سمت 1500 تومان
هزینه ساخت کلیشه طلاکوب 250.000 تومان
قیمت تقویم رومیزی با چاپ اختصاصی صفحات داخلی استعلام شود

تقویم رومیزی 12 برگی طرح سیاه و سفید-60

شناسه: 60
تومان 18,300
کد محصول : 60 تقویم رومیزی 1401 با پایه  سفید ،سلفونی سخت و 12 برگ گلاسه با طرح سیاه و سفید متن و لوگوی شما به صورت طلاکوب بر روی دو طرف پایه انجام می شود. چاپ اختصاصی صفحات داخلی تقویم قابل انجام است حداقل خرید تقویم رومیزی با چاپ طلاکوب 200عدد می باشد.
هزینه طلاکوب هر سمت 1500 تومان
هزینه ساخت کلیشه طلاکوب 250.000 تومان
قیمت تقویم رومیزی با چاپ اختصاصی صفحات داخلی استعلام شود

تقویم رومیزی پایه قرمز طرح گردشگری جهان-62

شناسه: 62
تومان 18,300
کد محصول : 62 تقویم رومیزی 1401 با پایه قرمز،سلفونی سخت و 12 برگ گلاسه با تصاویر گردشگری جهان متن و لوگوی شما به صورت طلاکوب بر روی دو طرف پایه انجام می شود. چاپ اختصاصی صفحات داخلی تقویم قابل انجام است حداقل خرید تقویم رومیزی با چاپ طلاکوب 200عدد می باشد.
هزینه طلاکوب هر سمت 1500 تومان
هزینه ساخت کلیشه طلاکوب 250.000 تومان
قیمت تقویم رومیزی با چاپ اختصاصی صفحات داخلی استعلام شود

تقویم رومیزی تبلیغاتی چوبی طرح گل-4137

شناسه: 4137
تومان 19,000
کد محصول : 4137 تقویم رومیزی 1401 با پایه چوبی ام دی اف و 12 برگ گلاسه با تصاویر گل متن و لوگوی شما به صورت لیزر بر روی دو طرف پایه انجام می شود. چاپ اختصاصی صفحات داخلی تقویم قابل انجام است حداقل خرید تقویم رومیزی با چاپ طلاکوب 200عدد می باشد.
هزینه یک سمت لیزر 1500 تومان
قیمت تقویم رومیزی با چاپ اختصاصی صفحات داخلی استعلام شود

تقویم رومیزی تبلیغاتی طرح آیه-67

شناسه: 67
تومان 18,300
کد محصول : 67 تقویم رومیزی 1401 با پایه سلفونی سخت و 12 برگ گلاسه با تصاویر آیه متن و لوگوی شما به صورت طلاکوب بر روی دو طرف پایه انجام می شود. چاپ اختصاصی صفحات داخلی تقویم قابل انجام است حداقل خرید تقویم رومیزی با چاپ طلاکوب 200عدد می باشد.
هزینه طلاکوب هر سمت 1500 تومان
هزینه ساخت کلیشه طلاکوب 250.000 تومان
قیمت تقویم رومیزی با چاپ اختصاصی صفحات داخلی استعلام شود

تقویم رومیزی تبلیغاتی مناظر جهان-68

شناسه: 68
تومان 18,300
کد محصول : 68 تقویم رومیزی 1401 با پایه سلفونی سخت و 12 برگ گلاسه با تصاویر و مناظر جهان متن و لوگوی شما به صورت طلاکوب بر روی دو طرف پایه انجام می شود. چاپ اختصاصی صفحات داخلی تقویم قابل انجام است حداقل خرید تقویم رومیزی با چاپ طلاکوب 200عدد می باشد.
هزینه طلاکوب هر سمت 1500 تومان
هزینه ساخت کلیشه طلاکوب 250.000 تومان
قیمت تقویم رومیزی با چاپ اختصاصی صفحات داخلی استعلام شود

تقویم رومیزی تبلیغاتی یادداشت دار چوبی

شناسه: 77
تومان 0
کد محصول : 77 تقویم رومیزی 1401 با پایه چوبی ام دی اف و 12 برگ گلاسه با تصاویرزیبای هنری متن و لوگوی شما به صورت حک لیزربر روی دو طرف پایه انجام می شود. این تقویم علاوه بر داشتن محفظه نگهداری برگه یادداشت دارای جاخودکاری روی بدنه میباشد چاپ اختصاصی صفحات داخلی تقویم قابل انجام است این نوع تقویم رومیزی به سفارش مشتری و به صورت اختصاصی تولید می شود

تقویم رومیزی طبیعت زیبا-54

شناسه: 54
تومان 18,300
کد محصول : 54 تقویم رومیزی 1401 با پایه سلفونی سخت و 12 برگ گلاسه با طرح های زیبای طبیعت این تقویم با پایه سخت همراه با برگه های قالب دار ، از زیبایی خاصی برخوردار میباشد متن و لوگوی شما به صورت طلاکوب بر روی دو طرف پایه انجام می شود. چاپ اختصاصی صفحات داخلی تقویم قابل انجام است حداقل خرید تقویم رومیزی با چاپ طلاکوب 200عدد می باشد.
هزینه طلاکوب هر سمت 1500 تومان
هزینه ساخت کلیشه طلاکوب 250.000 تومان
قیمت تقویم رومیزی با چاپ اختصاصی صفحات داخلی استعلام شود

تقویم رومیزی طرح امکان دیدنی جهان-55

شناسه: 55
تومان 18,300
کد محصول : 55 تقویم رومیزی 1401 با پایه  سفید ،سلفونی سخت و 12 برگ گلاسه با طرح های زیبای جهانگردی این تقویم با پایه سفید سخت همراه با برگه های قالب دار ، از زیبایی خاصی برخوردار میباشد متن و لوگوی شما به صورت طلاکوب بر روی دو طرف پایه انجام می شود. چاپ اختصاصی صفحات داخلی تقویم قابل انجام است حداقل خرید تقویم رومیزی با چاپ طلاکوب 200عدد می باشد.
هزینه طلاکوب هر سمت 1500 تومان
هزینه ساخت کلیشه طلاکوب 250.000 تومان
قیمت تقویم رومیزی با چاپ اختصاصی صفحات داخلی استعلام شود

تقویم رومیزی طرح گلهای زیبا-57

شناسه: 57
تومان 18,300
کد محصول : 57 تقویم رومیزی 1401 با پایه  سفید ،سلفونی سخت و 12 برگ گلاسه با طرح گلهای زیبا این تقویم دارای پایه سخت سلفونی قرمز با برگه های قالب دار از زیبایی خاصی برخوردار است متن و لوگوی شما به صورت طلاکوب بر روی دو طرف پایه انجام می شود. چاپ اختصاصی صفحات داخلی تقویم قابل انجام است حداقل خرید تقویم رومیزی با چاپ طلاکوب 200عدد می باشد.
هزینه طلاکوب هر سمت 1500 تومان
هزینه ساخت کلیشه طلاکوب 250.000 تومان
قیمت تقویم رومیزی با چاپ اختصاصی صفحات داخلی استعلام شود

تقویم رومیزی قالب دار طرح نقاشی سیاه و سفید-64

شناسه: 64
تومان 18,300
کد محصول : 64 تقویم رومیزی 1401 با پایه سفید،سلفونی سخت و 12 برگ گلاسه با طرح نقاشی سیاه و سفید متن و لوگوی شما به صورت طلاکوب بر روی دو طرف پایه انجام می شود. چاپ اختصاصی صفحات داخلی تقویم قابل انجام است حداقل خرید تقویم رومیزی با چاپ طلاکوب 200عدد می باشد.
هزینه طلاکوب هر سمت 1500 تومان
هزینه ساخت کلیشه طلاکوب 250.000 تومان
قیمت تقویم رومیزی با چاپ اختصاصی صفحات داخلی استعلام شود

تقویم رومیزی قالب دار نقاشی آبرنگ-65

شناسه: 65
تومان 18,300
کد محصول : 65 تقویم رومیزی 1401 با پایه سفید،سلفونی سخت و 12 برگ گلاسه با طرح و نقاشی آبرنگ متن و لوگوی شما به صورت طلاکوب بر روی دو طرف پایه انجام می شود. چاپ اختصاصی صفحات داخلی تقویم قابل انجام است حداقل خرید تقویم رومیزی با چاپ طلاکوب 200عدد می باشد.
هزینه طلاکوب هر سمت 1500 تومان
هزینه ساخت کلیشه طلاکوب 250.000 تومان
قیمت تقویم رومیزی با چاپ اختصاصی صفحات داخلی استعلام شود

تقویم رومیزی کلاسیک طرح طبیعت-58

شناسه: 58
تومان 18,300
کد محصول : 58 تقویم رومیزی 1401 با پایه  سفید ،سلفونی سخت و 12 برگ گلاسه با تصاویر طبیعت زیبا این تقویم دارای پایه سخت سلفونی سقید با برگه های قالب دار از زیبایی خاصی برخوردار است متن و لوگوی شما به صورت طلاکوب بر روی دو طرف پایه انجام می شود. چاپ اختصاصی صفحات داخلی تقویم قابل انجام است حداقل خرید تقویم رومیزی با چاپ طلاکوب 200عدد می باشد.
هزینه طلاکوب هر سمت 1500 تومان
هزینه ساخت کلیشه طلاکوب 250.000 تومان
قیمت تقویم رومیزی با چاپ اختصاصی صفحات داخلی استعلام شود

تقویم رومیزی مکان های توریستی جهان-61

شناسه: 61
تومان 18,300
کد محصول : 61 تقویم رومیزی 1401 با پایه سفید،سلفونی سخت و 12 برگ گلاسه با تصاویر مکان های توریستی جهان متن و لوگوی شما به صورت طلاکوب بر روی دو طرف پایه انجام می شود. چاپ اختصاصی صفحات داخلی تقویم قابل انجام است حداقل خرید تقویم رومیزی با چاپ طلاکوب 200عدد می باشد.
هزینه طلاکوب هر سمت 1500 تومان
هزینه ساخت کلیشه طلاکوب 250.000 تومان
قیمت تقویم رومیزی با چاپ اختصاصی صفحات داخلی استعلام شود

تقویم رومیزی چوبی یادداشت دار با جاخودکاری-72

شناسه: 72
تومان 28,300
کد محصول: 72 تقویم رومیزی 1401 با 12 برگ گلاسه با پایه ام دی اف و محفظه یادداشت و جاخودکاری چاپ لیزر بر روی پایه این تقویم رومیزی قابل انجام است ضمنا مجموعه فاخرگیفت امکان چاپ تقویم رومیزی چوبی اختصاصی با طرح شما را دارد. این محصول با 100 برگ یادداشت و جعبه مقوایی عرضه می گردد. حداقل خرید تقویم رومیزی چوبی 200 عدد می باشد.
یک ضرب لیزر پایه 1500 تومان
قیمت تقویم رومیزی با چاپ اختصاصی صفحات داخلی استعلام شود

تقویم تبلیغاتی پایه ام دی اف طرح کلاسیک-75

شناسه: 75
تومان 18,300
کد محصول: 75 تقویم رومیزی 1401 ام دی اف (چوبی) همراه با جاقلمی - طرح کلاسیک لوگوی و مطالب شما به صورت لیزر بر روی پایه چاپ می شود. امکان تولید و چاپ تقویم رومیزی 1401 با طرح اختصاصی نیز وجود دارد. حداقل خرید تقویم رومیزی طرح منظره 200 عدد می باشد.
یک ضرب لیزر پایه 1500 تومان
قیمت تقویم رومیزی با چاپ اختصاصی صفحات داخلی استعلام شود

تقویم تبلیغاتی پایه چوبی فانتزی76

شناسه: 75-1
تومان 18,300
کد محصول: 76 تقویم رومیزی 1401 ام دی اف (چوبی) همراه با جاقلمی - طرح کلاسیک لوگوی و مطالب شما به صورت لیزر بر روی پایه چاپ می شود. امکان تولید و چاپ تقویم رومیزی 1401 با طرح اختصاصی نیز وجود دارد. حداقل خرید تقویم رومیزی طرح منظره 200 عدد می باشد.
یک ضرب لیزر پایه 1500 تومان
قیمت تقویم رومیزی با چاپ اختصاصی صفحات داخلی استعلام شود

جاکارتی تبلیغاتی استیل مشکی طرح پوست ماری

شناسه: H-326
تومان 0
کد محصول: H-326 جاکارتی مشکی پوست ماری با فلز استیل و طلایی قابلیت حک لوگو و متن بر روی بدنه جاکارتی حداقل خرید جاکارتی 200 عدد می باشد.
حک لیزر جاکارتی هر ضرب 0

جاکارتی تبلیغاتی پوست ماری استیل

شناسه: H-325
تومان 0
کد محصول: H-325 جاکارتی مشکی پوست ماری با فلز استیل و طلایی قابلیت حک لوگو و متن بر روی بدنه جاکارتی حداقل خرید جاکارتی 200 عدد می باشد.
حک لیزر جاکارتی هر ضرب 0

جاکارتی تبلیغاتی پوست ماری مشکی

شناسه: H-329
تومان 0
کد محصول: H-329 جاکارتی چرم پوست ماری لوگو و متن دلخواه مشتری توسط لیزر بر روی بدنه قابل حکاکی می باشد. حداقل خرید جاکارتی 200 عدد می باشد.
حک لیزر جاکارتی هر ضرب 0

جاکارتی تبلیغاتی پوست ماری مگنتی

شناسه: H-328
تومان 0
کد محصول: H-328 جاکارتی مشکی پوست ماری با فلز استیل و طلایی قابلیت حک لوگو و متن بر روی بدنه جاکارتی حداقل خرید جاکارتی 200 عدد می باشد.
حک لیزر جاکارتی هر ضرب 0

جاکارتی تبلیغاتی روکش حصیری طلایی-1205

شناسه: 1205
تومان 32,500
کد محصول: 1205 جاکارتی فلزی با روکش چرم حصیری طلایی قابلیت حک لوگو و متن بر روی بدنه فلزی حداقل خرید جاکارتی 200 عدد می باشد.
حک لیزر جاکارتی هر ضرب 3500 تومان
افزایش قیمت فلز طلایی 4000 تومان

جاکارتی تبلیغاتی فلزی آبی فیروزه ای

شناسه: 338
تومان 0
کد محصول: 338 جاکارتی فلزی آبی فیروزه ای (مورد توجه بانوان) امکان چاپ و حک لوگو و مشخصات دلخواه مشتری بر روی تمام قسمت های جاکارتی حداقل خرید جاکارتی 200 عدد می باشد.
حک لیزر جاکارتی هر ضرب 0

جاکارتی تبلیغاتی فلزی عسلی-1207

شناسه: 1207
تومان 32,500
کد محصول: 1207 جاکارتی فلزی طلایی با روکش ترمو (قسمت فلزی این جاکارتی دو دو رنگ طلایی و نقره ای تولید شده است) امکان حک لوگوی مشتری بر روی بدنه جاکارتی وجود دارد حداقل خرید جاکارتی 200 عدد می باشد.
حک لیزر جاکارتی هر ضرب 3500 تومان
افزایش قیمت فلز طلایی 4000 تومان

جاکارتی تبلیغاتی مگنتی روکش ترمو-1206

شناسه: 1206
تومان 32,500
کد محصول: 1206 جاکارتی عسلی رنگ با فلزی استیل و درب مگنتی قابلیت حک لوگو و متن بر روی بدنه جاکارتی حداقل خرید جاکارتی 200 عدد می باشد.
حک لیزر جاکارتی هر ضرب 2500 تومان
افزایش قیمت فلز طلایی 4000 تومان

جاکارتی فلزی با روکش ترمو جیر

شناسه: H-332
تومان 0
کد محصول: H-332 جاکارتی فلزی زیبا با روکش ترمو جیر در دو زنگ قهوه ای و طوسی تولید شده که هر دو مدل امکان حک لیزر در تمام قسمت ها را دارد. حداقل خرید جاکارتی 200 عدد می باشد.
حک لیزر جاکارتی هر ضرب 0

جاکارتی فلزی تبلیغاتی با روکش ترمو قهوه ای

شناسه: H-316
تومان 0
کد محصول: H-316 جاکارتی فلزی با آبکاری طلایی و نقره ای و روکش ترمو در دو رنگ قهوه ای و عسلی تولید شده است امکان حک لوگو و مشخصات مشتری توسط لیزر بر روی بدنه جاکارتی وجود دارد. حداقل خرید جاکارتی 200 عدد می باشد.
حک لیزر جاکارتی هر ضرب 0

جاکارتی فلزی تبلیغاتی با روکش چرم براق

شناسه: H-334
تومان 0
کد محصول: H-334 جاکارتی فلزی با آبکاری طلایی و روکش چرم براق لوگو و متن دلخواه مشتری توسط لیزر بر روی بدنه قابل حکاکی می باشد. حداقل خرید جاکارتی 200 عدد می باشد.
حک لیزر جاکارتی هر ضرب 0

جاکارتی فلزی تبلیغاتی درب دار

شناسه: H-319
تومان 0
کد محصول: H-319 جاکارتی فلزی درب دار ترمو (قسمت فلزی در دو رنگ استیل و طلایی تولید شده است) امکان حک لوگو و مشخصات مشتری توسط لیزر بر روی بدنه جاکارتی وجود دارد. حداقل خرید جاکارتی 200 عدد می باشد.
حک لیزر جاکارتی هر ضرب

جاکارتی فلزی تبلیغاتی روکش چرم پوست ماری

شناسه: H-327
تومان 0
کد محصول: H-327 جاکارتی مشکی با روکش چرم مصنوعی طرح پوست ماری قابلیت حک لوگو و متن بر روی بدنه جاکارتی حداقل خرید جاکارتی 200 عدد می باشد.
حک لیزر جاکارتی هر ضرب 0

جاکارتی فلزی طلایی با روکش ترمو-1204

شناسه: 1204
تومان 36,500
کد محصول: 1204 جاکارتی فلزی با آبکاری طلایی و روکش ترمو عسلی و قهوه ای امکان حک لیزر بر روی بدنه فلزی یا قسمت چرمی وجود دارد. حداقل خرید جاکارتی 200 عدد می باشد.
قیمت جاکارتی با فلز استیل(نقره ا ی) 32.500 تومان
حک لیزر جاکارتی هر ضرب 3500 تومان

کیف آی دی کارت تبلیغاتی 314

شناسه: H-314
تومان 39,000
کد محصول: H-314 کیف جاکارتی ترمو (ID کارت) قابلیت حک لوگو و متن بر روی بدنه جاکارتی حداقل خرید جاکارتی 200 عدد می باشد.
حک لیزر جاکارتی هر ضرب 3500 تومان

کیف جلد مدارک تبلیغاتی ترمو 315

شناسه: H-315
تومان 65,000
کد محصول: H-315 کیف جاکارتی ترمو (ID کارت) قابلیت حک لوگو و متن بر روی بدنه جاکارتی حداقل خرید جاکارتی 200 عدد می باشد.
حک لیزر جاکارتی هر ضرب 3500 تومان

هولدر کارت چرم تبلیغاتی پوست ماری با فلز استیل

شناسه: H-330
تومان 0
کد محصول: H-330 جاکارتی مشکی پوست ماری با فلز استیل و طلایی قابلیت حک لوگو و متن بر روی بدنه جاکارتی حداقل خرید جاکارتی 200 عدد می باشد.
حک لیزر جاکارتی هر ضرب 0

هولدر کارت چرم و فلز 1203

شناسه: 1203
تومان 32,500
کد محصول: 1203 هولدر کارت قهوه ای رنگ با فلز طلایی و نقره ای همراه با بسته بندی سلفون امکان چاپ و حک لوگو و مشخصات دلخواه مشتری بر روی تمام قسمت های جاکارتی حداقل خرید جاکارتی 200 عدد می باشد.
حک لیزر جاکارتی هر ضرب 3500 تومان
افزایش قیمت فلز طلایی 4000 تومان

هولدر کارت فلزی استیل نقره ای 1201

شناسه: 1201
تومان 32,500
کد محصول: 1201 جاکارتی فلزی با روکش ترمو براق (قسمت فلزی در دو رنگ استیل و طلایی تولید شده است) امکان حک لوگو و مشخصات مشتری توسط لیزر بر روی بدنه جاکارتی وجود دارد. حداقل خرید جاکارتی 200 عدد می باشد.
حک لیزر جاکارتی هر ضرب 3500 تومان
افزایش قیمت با فلز طلایی 4000 تومان

هولدر کارت فلزی طوسی1202

شناسه: 1202
تومان 32,500
کد محصول: 1202 هولدر کارت فلزی با آبکاری طلایی و روکش ترمو طوسی امکان چاپ و حک لوگو و مشخصات دلخواه مشتری بر روی تمام قسمت های جاکارتی حداقل خرید جاکارتی 200 عدد می باشد.
حک لیزر جاکارتی هر ضرب 3500 تومان
افزایش قیمت فلز طلایی 4000 تومان