در حال نمایش 8 نتیجه

تولید دستمال کاغذی رومیزی تبلیغاتی 200برگ-کد2903

شناسه: 2903
تولید انواع دستمال کاغذی تبلیغاتی رومیزی و ماشینی در ابعاد مختلف با تیشو بهداشتی درجه یک سایز های قابل تولید دستمال کاغذی تبلیغاتی به شرح زیر میباشد: دستمال کاغذی ماشینی 100 برگ(50 برگ دولا) :4×15×11 دستمال کاغذی ماشینی 200 برگ (100 برگ دولا) : 5×11×15 دستمال کاغذی رومیزی 100 برگ (50 برگ دولا) : 4×22×11 دستمال کاغذی رومیزی 200 برگ (100 برگ دولا): 5.5×23×11 دستمال کاغذی رومیزی 300 برگ(150 برگ دولا) : 8×23×11.5 جنس جعبه مقوای پشت طوسی با چاپ 4 رنگ و روکش یووی می باشد. حداقل خرید دستمال کاغذی تبلیغاتی 1200 عدد می باشد.

چاپ دستمال کاغذی تبلیغاتی 300 برگ – کد 2906

شناسه: 2906
تولید انواع دستمال کاغذی تبلیغاتی رومیزی و ماشینی در ابعاد مختلف با تیشو بهداشتی درجه یک سایز های قابل تولید دستمال کاغذی تبلیغاتی به شرح زیر میباشد: دستمال کاغذی ماشینی 100 برگ(50 برگ دولا) :4×15×11 دستمال کاغذی ماشینی 200 برگ (100 برگ دولا) : 5×11×15 دستمال کاغذی رومیزی 100 برگ (50 برگ دولا) : 4×22×11 دستمال کاغذی رومیزی 200 برگ (100 برگ دولا): 5.5×23×11 دستمال کاغذی رومیزی 300 برگ(150 برگ دولا) : 8×23×11.5 جنس جعبه مقوای پشت طوسی با چاپ 4 رنگ و روکش یووی می باشد. حداقل خرید دستمال کاغذی تبلیغاتی 1200 عدد می باشد.

دستمال کاغذی تبلیغاتی خودرویی 200 برگ-کد2904

شناسه: 2904
تولید انواع دستمال کاغذی تبلیغاتی رومیزی و ماشینی در ابعاد مختلف با تیشو بهداشتی درجه یک سایز های قابل تولید دستمال کاغذی تبلیغاتی به شرح زیر میباشد: دستمال کاغذی ماشینی 100 برگ(50 برگ دولا) :4×15×11 دستمال کاغذی ماشینی 200 برگ (100 برگ دولا) : 5×11×15 دستمال کاغذی رومیزی 100 برگ (50 برگ دولا) : 4×22×11 دستمال کاغذی رومیزی 200 برگ (100 برگ دولا): 5.5×23×11 دستمال کاغذی رومیزی 300 برگ(150 برگ دولا) : 8×23×11.5 جنس جعبه مقوای پشت طوسی با چاپ 4 رنگ و روکش یووی می باشد. حداقل خرید دستمال کاغذی تبلیغاتی 1200 عدد می باشد.

دستمال کاغذی تبلیغاتی رومیزی 100 برگ-کد2901

شناسه: 2901
تولید انواع دستمال کاغذی تبلیغاتی رومیزی و ماشینی در ابعاد مختلف با تیشو بهداشتی درجه یک سایز های قابل تولید دستمال کاغذی تبلیغاتی به شرح زیر میباشد: دستمال کاغذی ماشینی 100 برگ(50 برگ دولا) :4×15×11 دستمال کاغذی ماشینی 200 برگ (100 برگ دولا) : 5×11×15 دستمال کاغذی رومیزی 100 برگ (50 برگ دولا) : 4×22×11 دستمال کاغذی رومیزی 200 برگ (100 برگ دولا): 5.5×23×11 دستمال کاغذی رومیزی 300 برگ(150 برگ دولا) : 8×23×11.5 جنس جعبه مقوای پشت طوسی با چاپ 4 رنگ و روکش یووی می باشد. حداقل خرید دستمال کاغذی تبلیغاتی 1200 عدد می باشد.

دستمال کاغذی تبلیغاتی ماشینی 100 برگ کد 2908

شناسه: 2908
تولید انواع دستمال کاغذی تبلیغاتی رومیزی و ماشینی در ابعاد مختلف با تیشو بهداشتی درجه یک سایز های قابل تولید دستمال کاغذی تبلیغاتی به شرح زیر میباشد: دستمال کاغذی ماشینی 100 برگ(50 برگ دولا) :4×15×11 دستمال کاغذی ماشینی 200 برگ (100 برگ دولا) : 5×11×15 دستمال کاغذی رومیزی 100 برگ (50 برگ دولا) : 4×22×11 دستمال کاغذی رومیزی 200 برگ (100 برگ دولا): 5.5×23×11 دستمال کاغذی رومیزی 300 برگ(150 برگ دولا) : 8×23×11.5 جنس جعبه مقوای پشت طوسی با چاپ 4 رنگ و روکش یووی می باشد. حداقل خرید دستمال کاغذی تبلیغاتی 1200 عدد می باشد.

دستمال کاغذی تبلیغاتی ماشینی 100 برگ-کد2902

شناسه: 2902
تولید انواع دستمال کاغذی تبلیغاتی رومیزی و ماشینی در ابعاد مختلف با تیشو بهداشتی درجه یک سایز های قابل تولید دستمال کاغذی تبلیغاتی به شرح زیر میباشد: دستمال کاغذی ماشینی 100 برگ(50 برگ دولا) :4×15×11 دستمال کاغذی ماشینی 200 برگ (100 برگ دولا) : 5×11×15 دستمال کاغذی رومیزی 100 برگ (50 برگ دولا) : 4×22×11 دستمال کاغذی رومیزی 200 برگ (100 برگ دولا): 5.5×23×11 دستمال کاغذی رومیزی 300 برگ(150 برگ دولا) : 8×23×11.5 جنس جعبه مقوای پشت طوسی با چاپ 4 رنگ و روکش یووی می باشد. حداقل خرید دستمال کاغذی تبلیغاتی 1200 عدد می باشد.

دستمال کاغذی رومیزی با چاپ تبلیغاتی 200 برگ کد 2907

شناسه: 2907
تولید انواع دستمال کاغذی تبلیغاتی رومیزی و ماشینی در ابعاد مختلف با تیشو بهداشتی درجه یک سایز های قابل تولید دستمال کاغذی تبلیغاتی به شرح زیر میباشد: دستمال کاغذی ماشینی 100 برگ(50 برگ دولا) :4×15×11 دستمال کاغذی ماشینی 200 برگ (100 برگ دولا) : 5×11×15 دستمال کاغذی رومیزی 100 برگ (50 برگ دولا) : 4×22×11 دستمال کاغذی رومیزی 200 برگ (100 برگ دولا): 5.5×23×11 دستمال کاغذی رومیزی 300 برگ(150 برگ دولا) : 8×23×11.5 جنس جعبه مقوای پشت طوسی با چاپ 4 رنگ و روکش یووی می باشد. حداقل خرید دستمال کاغذی تبلیغاتی 1200 عدد می باشد.

دستمال کاغذی ماشینی با چاپ اختصاصی 200 برگ – کد2905

شناسه: 2905
تولید انواع دستمال کاغذی تبلیغاتی رومیزی و ماشینی در ابعاد مختلف با تیشو بهداشتی درجه یک سایز های قابل تولید دستمال کاغذی تبلیغاتی به شرح زیر میباشد: دستمال کاغذی ماشینی 100 برگ(50 برگ دولا) :4×15×11 دستمال کاغذی ماشینی 200 برگ (100 برگ دولا) : 5×11×15 دستمال کاغذی رومیزی 100 برگ (50 برگ دولا) : 4×22×11 دستمال کاغذی رومیزی 200 برگ (100 برگ دولا): 5.5×23×11 دستمال کاغذی رومیزی 300 برگ(150 برگ دولا) : 8×23×11.5 جنس جعبه مقوای پشت طوسی با چاپ 4 رنگ و روکش یووی می باشد. حداقل خرید دستمال کاغذی تبلیغاتی 1200 عدد می باشد.

دستمال کاغذی تبلیغاتی

چاپ جعبه دستمال کاغذی تبلیغاتی به صورت اختصاصی با طرح دلخواه در فاخر گیفت انجام می شود. به کار بردن روش های تبلیغاتی برای برند سازی و حفظ جایگاه در ذهن مشتری یکی از مهم ترین ارکان می باشد. یکی از روش های تبلیغاتی استفاده از هدیه تبلیغاتی می باشد. هدیه های تبلیغاتی بسیار متنوع می باشند و با توجه به شغل خود می توانید یکی از آن ها را انتخاب کنید.

فرض کنید که رستوران دارید و می خواهید هر مشتری که مراجعه می کند نام شما را در ذهن داشته باشد. یکی از بهترین راه ها برای اینکه نام شما در ذهن مشتری بماند این است که بر روی تمامی لوازمی که در رستوران می بیند برند شما وجود داشته باشد. تمامی میزها دارای دستمال کاغذی می باشند. می توانید با سفارش دستمال کاغذی تبلیغاتی و ثبت برند خود بر روی آن نام رستوران خود را در ذهن مشتری ثبت کنید.

چاپ دستمال کاغذی تبلغیاتی تاثیر بسیار زیادی در فروش دارد. دستمال کاغذی یکی از کالاهایی است که روزانه توسط عموم مردم استفاده می شود و استفاده از آن به مکان و یا زمان خاصی محدود نمی شود. یکبار مصرف بودن دستمال کاغذی یکی از ویژگی هایی است که باعث شده مردم به واسطه بهداشت مجبور باشند در منزل، محیط کاری و یا حتی داخل خودرو از آن استفاده کنند. بنابراین شما میتوانید در تمامی فضاهای کاری و منزل مشتریان در کنار آن ها باشید.

دستمال کاغذی تبلیغاتی

دستمال کاغذی تبلیغاتی

طراحی جعبه دستمال کاغذی تبلیغاتی

چاپ جعبه دستمال کاغذی از بخش طراحی و قالب سازی آغاز می شود. جعبه های دستمال کاغذی با توجه به مقدار tissue داخل آن طراحی می شوند که در مصارف عمومی اندازه آن 100 و 200 و 300 برگی می باشد که با توجه به این اندازه، برای جعبه دستمال کاغذی قالب طراحی و ساخته می شود.

پس از طراحی قالب، طرح مورد نیاز طراحی و چاپ می شود. با توجه به وجود کارخانه مقوا سازی در ایران، مقوایی که برای چاپ جعبه دستمال کاغذی استفاده می شود مقوا اترک ایرانی می باشد. این مقوا با توجه به قیمت مقرون به صرفه آن کیفیت چاپی قابل قبولی نیز ارائه می دهدکه اکثر تولیدکنندگان دستمال کاغذی تبلیغاتی برای تولیدات خود از این مقوا استفاده می کنند اما ما در مجموعه چاپ فارخ گیفت با استفاده از مقواهای خارجی توانسته ایم قیمت رقابتی و کیفیت بسیار بالایی در چاپ جعبه های دستمال کاغذی ارائه دهیم، زیرا به این موضوع اعتقاد داریم که، کیفیت بالای جعبه دستمال کاغذی باعث فروش بالای این محصول شده و این امر باعث افزایش رضایت تولید کنندگان این عرصه از چاپ فاخر گیفت شده است.

دستمال کاغذی تبلیغاتی

دستمال کاغذی تبلیغاتی

خرید دستمال کاغذی تبلیغاتی + قیمت دستمال کاغذی

دستمال کاغذی تبلیغاتی به دلیل استفاده روزانه و همیشگی برای همه افراد باعث می گردد که این رسانه تبلیغاتی یا هدیه تبلیغاتی برای شما با کمترین هزینه به خوبی ایفای نقش کند. تبلیغات شما به صورت رنگی روی جعبه دستمال کاغذی تبلیغاتی چاپ می گردد. استفاده از تیشو درجه ۱ در تهیه دستمال کاغذی تبلیغاتی. این محصول یک هدیه تبلیغاتی ارزان قیمت با کاربرد بالا در خودرو – منزل – محل کار و غیره می باشد.

چاپ دستمال کاغذی تبلیغاتی

چاپ دستمال کاغذی با طراحی اختصاصی شما انجام می پذیرد. دستمال کاغذی تبلیغاتی یک هدیه تبلیغاتی با رنج قیمت ارزان و متوسط اما کاربردی می باشد که به دلیل نوع کاربری آن یک احساس مثبت در نظر مخاطب ایجاد می کند.