جاکارتی تبلیغاتی

جاکارتی تبلیغاتی استیل مشکی طرح پوست ماری

شناسه: H-326
تومان 0
کد محصول: H-326 جاکارتی مشکی پوست ماری با فلز استیل و طلایی قابلیت حک لوگو و متن بر روی بدنه جاکارتی حداقل خرید جاکارتی 200 عدد می باشد.
حک لیزر جاکارتی هر ضرب 0

جاکارتی تبلیغاتی پوست ماری استیل

شناسه: H-325
تومان 0
کد محصول: H-325 جاکارتی مشکی پوست ماری با فلز استیل و طلایی قابلیت حک لوگو و متن بر روی بدنه جاکارتی حداقل خرید جاکارتی 200 عدد می باشد.
حک لیزر جاکارتی هر ضرب 0

جاکارتی تبلیغاتی پوست ماری مشکی

شناسه: H-329
تومان 0
کد محصول: H-329 جاکارتی چرم پوست ماری لوگو و متن دلخواه مشتری توسط لیزر بر روی بدنه قابل حکاکی می باشد. حداقل خرید جاکارتی 200 عدد می باشد.
حک لیزر جاکارتی هر ضرب 0

جاکارتی تبلیغاتی پوست ماری مگنتی

شناسه: H-328
تومان 0
کد محصول: H-328 جاکارتی مشکی پوست ماری با فلز استیل و طلایی قابلیت حک لوگو و متن بر روی بدنه جاکارتی حداقل خرید جاکارتی 200 عدد می باشد.
حک لیزر جاکارتی هر ضرب 0

جاکارتی تبلیغاتی روکش حصیری طلایی-1205

شناسه: 1205
تومان 32,500
کد محصول: 1205 جاکارتی فلزی با روکش چرم حصیری طلایی قابلیت حک لوگو و متن بر روی بدنه فلزی حداقل خرید جاکارتی 200 عدد می باشد.
حک لیزر جاکارتی هر ضرب 3500 تومان
افزایش قیمت فلز طلایی 4000 تومان

جاکارتی تبلیغاتی فلزی عسلی-1207

شناسه: 1207
تومان 32,500
کد محصول: 1207 جاکارتی فلزی طلایی با روکش ترمو (قسمت فلزی این جاکارتی دو دو رنگ طلایی و نقره ای تولید شده است) امکان حک لوگوی مشتری بر روی بدنه جاکارتی وجود دارد حداقل خرید جاکارتی 200 عدد می باشد.
حک لیزر جاکارتی هر ضرب 3500 تومان
افزایش قیمت فلز طلایی 4000 تومان

جاکارتی تبلیغاتی مگنتی روکش ترمو-1206

شناسه: 1206
تومان 32,500
کد محصول: 1206 جاکارتی عسلی رنگ با فلزی استیل و درب مگنتی قابلیت حک لوگو و متن بر روی بدنه جاکارتی حداقل خرید جاکارتی 200 عدد می باشد.
حک لیزر جاکارتی هر ضرب 2500 تومان
افزایش قیمت فلز طلایی 4000 تومان

جاکارتی فلزی با روکش ترمو جیر

شناسه: H-332
تومان 0
کد محصول: H-332 جاکارتی فلزی زیبا با روکش ترمو جیر در دو زنگ قهوه ای و طوسی تولید شده که هر دو مدل امکان حک لیزر در تمام قسمت ها را دارد. حداقل خرید جاکارتی 200 عدد می باشد.
حک لیزر جاکارتی هر ضرب 0

جاکارتی فلزی تبلیغاتی با روکش ترمو قهوه ای

شناسه: H-316
تومان 0
کد محصول: H-316 جاکارتی فلزی با آبکاری طلایی و نقره ای و روکش ترمو در دو رنگ قهوه ای و عسلی تولید شده است امکان حک لوگو و مشخصات مشتری توسط لیزر بر روی بدنه جاکارتی وجود دارد. حداقل خرید جاکارتی 200 عدد می باشد.
حک لیزر جاکارتی هر ضرب 0

جاکارتی فلزی تبلیغاتی با روکش چرم براق

شناسه: H-334
تومان 0
کد محصول: H-334 جاکارتی فلزی با آبکاری طلایی و روکش چرم براق لوگو و متن دلخواه مشتری توسط لیزر بر روی بدنه قابل حکاکی می باشد. حداقل خرید جاکارتی 200 عدد می باشد.
حک لیزر جاکارتی هر ضرب 0

جاکارتی فلزی تبلیغاتی درب دار

شناسه: H-319
تومان 0
کد محصول: H-319 جاکارتی فلزی درب دار ترمو (قسمت فلزی در دو رنگ استیل و طلایی تولید شده است) امکان حک لوگو و مشخصات مشتری توسط لیزر بر روی بدنه جاکارتی وجود دارد. حداقل خرید جاکارتی 200 عدد می باشد.
حک لیزر جاکارتی هر ضرب

جاکارتی فلزی تبلیغاتی روکش چرم پوست ماری

شناسه: H-327
تومان 0
کد محصول: H-327 جاکارتی مشکی با روکش چرم مصنوعی طرح پوست ماری قابلیت حک لوگو و متن بر روی بدنه جاکارتی حداقل خرید جاکارتی 200 عدد می باشد.
حک لیزر جاکارتی هر ضرب 0

جاکارتی فلزی طلایی با روکش ترمو-1204

شناسه: 1204
تومان 36,500
کد محصول: 1204 جاکارتی فلزی با آبکاری طلایی و روکش ترمو عسلی و قهوه ای امکان حک لیزر بر روی بدنه فلزی یا قسمت چرمی وجود دارد. حداقل خرید جاکارتی 200 عدد می باشد.
قیمت جاکارتی با فلز استیل(نقره ا ی) 32.500 تومان
حک لیزر جاکارتی هر ضرب 3500 تومان

کیف آی دی کارت تبلیغاتی 314

شناسه: H-314
تومان 39,000
کد محصول: H-314 کیف جاکارتی ترمو (ID کارت) قابلیت حک لوگو و متن بر روی بدنه جاکارتی حداقل خرید جاکارتی 200 عدد می باشد.
حک لیزر جاکارتی هر ضرب 3500 تومان

کیف جلد مدارک تبلیغاتی ترمو 315

شناسه: H-315
تومان 65,000
کد محصول: H-315 کیف جاکارتی ترمو (ID کارت) قابلیت حک لوگو و متن بر روی بدنه جاکارتی حداقل خرید جاکارتی 200 عدد می باشد.
حک لیزر جاکارتی هر ضرب 3500 تومان

هولدر کارت چرم تبلیغاتی پوست ماری با فلز استیل

شناسه: H-330
تومان 0
کد محصول: H-330 جاکارتی مشکی پوست ماری با فلز استیل و طلایی قابلیت حک لوگو و متن بر روی بدنه جاکارتی حداقل خرید جاکارتی 200 عدد می باشد.
حک لیزر جاکارتی هر ضرب 0

هولدر کارت چرم و فلز 1203

شناسه: 1203
تومان 32,500
کد محصول: 1203 هولدر کارت قهوه ای رنگ با فلز طلایی و نقره ای همراه با بسته بندی سلفون امکان چاپ و حک لوگو و مشخصات دلخواه مشتری بر روی تمام قسمت های جاکارتی حداقل خرید جاکارتی 200 عدد می باشد.
حک لیزر جاکارتی هر ضرب 3500 تومان
افزایش قیمت فلز طلایی 4000 تومان

هولدر کارت فلزی استیل نقره ای 1201

شناسه: 1201
تومان 32,500
کد محصول: 1201 جاکارتی فلزی با روکش ترمو براق (قسمت فلزی در دو رنگ استیل و طلایی تولید شده است) امکان حک لوگو و مشخصات مشتری توسط لیزر بر روی بدنه جاکارتی وجود دارد. حداقل خرید جاکارتی 200 عدد می باشد.
حک لیزر جاکارتی هر ضرب 3500 تومان
افزایش قیمت با فلز طلایی 4000 تومان

هولدر کارت فلزی طوسی1202

شناسه: 1202
تومان 32,500
کد محصول: 1202 هولدر کارت فلزی با آبکاری طلایی و روکش ترمو طوسی امکان چاپ و حک لوگو و مشخصات دلخواه مشتری بر روی تمام قسمت های جاکارتی حداقل خرید جاکارتی 200 عدد می باشد.
حک لیزر جاکارتی هر ضرب 3500 تومان
افزایش قیمت فلز طلایی 4000 تومان

با معرفی انواع جاکارتی تبلیغاتی، لیست قیمت و خرید مناسب ترین جاکارتی برای کسب و کار شما در خدمتتان هستیم. نیاز به معرفی و شناخت از برند ها سبب شده تا برنامه های تبلیغاتی مختلفی نظیر هدیه های تبلیغاتی چون جاکارتی تبلیغاتی پدید آمده اند. تبلیغات با هدف معرفی کسب و کار ها، خدمات، ایده ها و… پدید آمده است که پیشینه آن به هزاران سال پیش بر میگردد. از قدرتمند ترین تبلیغاتی که از گذشته تا به امروز جریان داشته اند میتوان به تبلیغات ادیان مختلف اشاره نمود که در طول تاریخ به خوبی شکل گرفته و نمونه های اثر گذاری به شمار می آیند. اما امروزه روش های متنوع تری برای تبلیغات پدید آمده است که یکی از معروفترین و تاثیر گذار ترین آنها هدایای تبلیغاتی چون جاکارتی تبلیغاتی چرم و ارزان می باشند.

در صورتی که می خواهید با استفاده از هدایای تبلیغاتی اقدام به بازاریابی کنید یکی از بهترین روش ها استفاده از جاکارتی تبلیغاتی می باشد چرا که به طور مداوم در کنار مشتری است و حداقل یک سال مورد استفاده قرار می گیرد. نگران نباشید با توجه به بودجه خود می توانید یک جاکارتی تبلیغاتی ارزان قیمت و زیبا انتخاب کنید. تنها کافیست از نمونه کارهای فاخر گیفت دیدن کنید و مناسب ترین گزینه را برای تبلیغات خود سفارش دهید. جهت خرید و یا دریافت قیمت جاکارتی تبلیغاتی چرمی، ارزان می توانید با شماره های درج شده 09125373413 تماس حاصل نمایید.

خرید جاکارتی تبلیغاتی

حتما جاکارتی های مختلفی را که بر روی آن لوگو یک برند خاص درج شده است را مشاهده کرده اید. یکی از معمول ترین استفاده ها در بانک می باشد که هر بانکی به هنگام ارائه کارت جدید، یک جاکارتی تبلیغاتی نیز هدیه می دهد. عموما جاکارتی حداقل به مدت یک سال از فرد مورد نظر جدا نمی شود. چرا که مهم ترین وسیله شخصی خود را درون آن نگاه می دارد. در صورتی که قصد خرید جاکارتی تبلیغاتی به تعداد عمده را دارید می توانید لیست محصولات جاکارتی تبلیغاتی ارزان را مشاهده کنید و بهترین جاکارتی تبلیغاتی را برای خود انتخاب کنید

سفارش جاکارتی تبلیغاتی

جهت سفارش جاکارتی تبلیغاتی همین حالا با شماره درج شده تماس حاصل نمایید و مشاوره های لازم را دریافت کنید. در گذشته به دلیل کم بودن جمعیت و نبود شهر های صنعتی بزرگی همچون تهران، شناخت افراد از یکدیگر به مراتب بیشتر بود و برای مثال افراد یک شهرک یک شناخت نسبی از یک دیگر داشتند. اما به مرور زمان با افزایش جمعیت شهر ها و ظهور شهر های صنعتی بزرگی همچون تهران، این شناخت به حداقل خود رسید. به طوری که امروزه شناخت برخی افراد تنها به تعداد اندکی افراد دور خود محدود شده است. البته بحث تبلیغات به این دلیل به وجود نیامد و از دیرباز تا اکنون وجود داشته است. صرفا برای این دلیل موضوع ذکر شد که در گذشته افراد تبلیغات را نوعی سوء استفاده میدانستند.

امروزه تبلیغات یک نیاز است. حتی اگر شما خدمات و یا محصولات کم یابی را ارائه میدهید، بدون تبلیغات موثر امکان ابقا وجود ندارد. تبلیغات امروزه از مهم ترین بخش های هر کسب و کار به شمار میرود. تبلیغات امروزه تنها به رشد و پیشرفت بیزنس های کوچک و بزرگ به تنهایی کمک نمیکند بلکه تبلیغات به مشتری نیز برای تصمیم گیری درست کمک میکند. قیمت جاکارتی تبلیغاتی در فاخر گیفت.

سفارش جاکارتی تبلیغاتی

سفارش جاکارتی تبلیغاتی

با پیشرفت رسانه و ظهور روش های نوین بازار یابی و تبلیغات، بازاریابی از یک طرفه بودن پیام خارج شده است و مخاطب میتواند با توجه به دریافت خود از بنر و یا محتوای تبلیغ شما به آن واکنش نشان دهد و علاوه بر ایجاد امکانی برای مجاب نمودن فرد به خرید، یاری ویژه به شما میرساند و سببب میشود بتوانید ضعوف کار خود را شناسایی نموده و بر طرف کنید.

درگذشته تبلیغات تنها به واسطه کاغذ و یا کلام منتشر میشد اما امروزه انواع گوناگونی از تبلیغات موجود است که به واسطه فضای مجازی به انجام میرسد و سبب تاثیر گذاری بیشتر بر روی مخاطبین و علاقه مندان شده و بستری مناسب را برای تبادل نظر به ارمغان می آورد. جهت سفارش جاکارتی تبلیغاتی ارزان قیمت همین حالا تماس بگیرید.

قیمت جاکارتی تبلیغاتی عمده

ابتدا بهتر است به این سوال بپردازیم که هدایای تبلیغاتی چیست؟ هدایای تبلیغاتی سبکی نوین از تبلیغات به شمار می آیند که قدمتی بسیار کم دارند. اما تاثیر گذاری فوق العاده این نوع تبلیغات سبب شده تا پیشرفتی شگفت را طی کند و امروزه به طور کلی در سر تا سر دنیا مورد استفاده گسترده شرکت ها و کمپانی های مختلف قرار میگیرد. با در اختیار قرار دادن هدایایی نظیر جاکارتی تبلیغاتی و هدیه آن به مشتریان و یا کارکنان خود میتوانید نمونه ای از این تبلیغ پر طرفددار را اجرا کنید. این نوع تبلیغات ممکن از گران قیمت به نظر برسد اما در عین حال میتواند هزینه های شما را کاهش داده و تاثیری شگفت بگذارد.

طبیعتا هر وسیله ای را که به صورت عمده خریداری کنید قیمت کمتری پرداخت می کنید. جاکارتی تبلیغاتی به صورت عمده نیز هزینه کمتری را برای شما در بر دارد. برای سفارش جاکارتی تبلیغاتی به صورت عمده می توانید همین حالا با شماره های درج شده تماس حاصل نمایید و مشاوره های لازم را از فاخرگیفت دریافت کنید.

قیمت جاکارتی تبلیغاتی

قیمت جاکارتی تبلیغاتی

خرید محصولات تبلیغاتی شاید نیازمند صرف هزینه بسیاری باشند اما هیچ نوع تبلیغاتی نمیتواند به اندازه یک جاکارتی تبلیغاتی و یا ساعت دیواری تبلیغاتی ماندگار شود. این هدایا بر خلاف دیگر انواع تبلیغات در ذهن نویسنده خواهند ماند. یک بنر تبلیغاتی چند ثانیه زمان شما را خواهد گرفت، یک تراکت تبلیغاتی چند دقیقه اما یک هدیه تبلیغاتی میتواند تا سالیان بسیاری همراه افراد بماند و هنگامی که از آن بهره میگیرند، آنها را به یاد شرکت و کمپانی شما بیاندازند.

خرید جاکارتی تبلیغاتی عمده

انتخاب هدیه تبلیغاتی مناسب برای کاربران و مخاطبین شما یک اصل از قبل تعیین شده نیست و به طور کلی به خود شما وابسته است. البته که برای خرید یک هدیه تبلیغاتی مناسب نظیر جاکارتی تبلیغاتی باید جامعه هدف خود را نیز مورد بررسی قرار دهید تا با یک دید باز برای خرید محصولات تبلیغاتی خود اقدام کنید. جاکارتی تبلیغاتی، خودکار تبلیغاتی، فلش مموری تبلیغاتی، جا کلیدی تبلیغاتی و جاکارتی تبلیغاتی از انواع این هدایا به شمار می رون. در ادامه با بررسی بیشتر هدایا همراه ما باشید. در صورت خرید جاکارتی تبلیغاتی عمده می دانید که هزینه نصف می شود. شما عزیزان می توانید جاکارتی تبلیغاتی را به صورت عمده به فاخر گیفت سفارش دهید و محصول مورد نظر خود را خریداری کنید.

محصولات تبلیغاتی پیشنهادی

محصولات تبلیغاتی دارای انواع گوناگونی نظیر جاکارتی تبلیغاتی و خودکار تبلیغاتی هستند اما چیزی که این هدایا را از یکدیگر متمایز میکند قیمت، کاربرد، ماندگاری و دیگر عوامل تاثیر گذار بر محصول است. در ادامه به بررسی چند نمونه هدیه تبلیغاتی خواهیم پرداخت.

جاکارتی تبلیغاتی

جاکارتی تبلیغاتی نمونه ای مناسب از هدیه های تبلیغاتی به شمار میرود. که میتواند به طور گسترده برای انواع اقشار و بیزنس های مختلف به کار گرفته شود. جاکارتی تبلیغاتی به دلیل پر کاربرد بودن میتوانند بسیار تاثیر گذار واقع شوند. با هدیه دادن این محصول به پرسنل خود میتوانید خاطری خوش از کمپانی بر روی ذهن آنها به جای بگذارید و از طرفی برای مشتریان شما نیز این گزینه گزینه مناسب و بهینه ای به شمار میرود.

جاکارتی‌ها تنوع بسیار بالایی در شکل و فرم و رنگ و قیمت دارند. جاکارتی تبلیغاتی  که به‌عنوان یکی از بهترین هدایای تبلیغاتی مورداستفاده قرار می‌گیرد و شما می‌توانید با چاپ لوگو و برند شرکت خود بر روی آن، به اهداف تبلیغاتی و بازاریابی شرکت خود دست پیدا کنید. جاکارتی تبلیغاتی، در جنس‌های مختلف مانند فلز، پلاستیک و غیره در بازار موجود می‎باشد. این مدل‌ها قابلیت چاپ به‌ صورت حک را دارند.

یکی از معروف ترین انواع جاکارتی تبلیغاتی،از جنس چرم مصنوعی می‌باشد. این جاکارتی‌ ها هم از انعطاف‌ پذیری و ماندگاری بالایی برخوردار اند و تنوع رنگی این محصول بسیار بالا میباشد. شما میتوانید این جاکارتی تبلیغاتی را طبق سلیقه‌ ی خود سفارش دهید. جاکارتی‌ های چرم مصنوعی هم مانند جاکارتی‌ های چرم طبیعی به‌ صورت تک لت، دو لا و آلبومی قابل تولید می‌ باشد.

قیمت جاکارتی تبلیغاتی

قیمت جاکارتی تبلیغاتی

فلش مموری تبلیغاتی 

فلش مموری تبلیغاتی نیز یکی دیگر از ایده های بی نظیر به شمار میرود. چرا که هر فردی نیاز به یک فلش مموری برای جابجایی اطلاعات دارد. حتی اگر نیازی به جابجایی اطلاعات نیز نداشته باشد، ممکن است شرایطی پیش آید که به یک فلش مموری احتیاج داشته باشد. از این رو اکثر افراد یک فلش مموری همیشه همراه دارند و در وسایل همراه آنان یافت میشود. از این رو یک فلش مموری تبلیغاتی ایده ای هوشمندانه برای تبلیغات برند شما خواهد بود. فلش مموری تبلیغاتی در طرح های مختلفی که در بازار موجود اند میتوانند نیاز شما را در هر صنفی برطرف سازند.

فلش های مموری دارای انواع گوناگونی هستند و همانند هارد دیسک قطعه مکانیکی ندارند. این امر سبب شده تا فلش مموری تبلیغاتی برای مخاطبین شما همواره قابل حمل باشد و آن را به عنوان یک فلش مموری روزمره به کار گیرند. البته که حجم فلش مموری نیز مهم است. در گذشته، محتوا از کیفیت پایینی برخوردار بود.

فیلم ها، موسیقی، عکس و… همگی دارای کیفیت پایین تری بودند و فلش مموری های 1 گیگابایت، 2 گیگابایت و 4 گیگابایت و به ندرت 8 گیگابایت مورد استفاده قرار میگرفتند. اما امروزه با پیشرفت تکنولوژی فلش مموری ها داری حجم بیشتری هستند حتی تا 2 ترابایت! (2048 گیگابایت) پیرو این پیشرفت، فلش مموری تبلیغاتی نیز تغییراتی را شامل شد که آنها را میتوانید در حجم های 8 تا 64 گیگابایت در اختیار داشته باشید.

شاید با خود بگویید 64 گیگابایت کم است اما اکنون شرکت های بزرگ نیز برای صرفه جویی در هزینه از فلش مموری های حداکثر 64 گیگابایت برای کارمندان و مشتریان خود استفاده میکنند. همچنین اگر بخواهیم 64 گیگابایت را برای شما شفاف تر کنیم بهتر است بدانید هر فیلم 2 ساعته با کیفیت فول اچ دی از حجمی معادل با 1.5 گیگابایت برخوردار است.

یعنی یک فلش 64 گیگ میتواند تقریبا 42 فیلم را در خود جای دهد که فضایی بسیاز زیاد است! همچنین فلش مموری تبلیغاتی میتواند در هزینه چاپ کاتالوگ محصولات برای مشتریان نیز صرفه جویی به عمل آورد. به گونه ای که کمپانی ها و شرکت های بزرگ و کوچک برای صرفه جویی در هزینه، فایل کاتالوگ را به صورت Pdf در فلش مموری تبلیغاتی قرار میدهند.

قیمت جاکارتی تبلیغاتی

قیمت جاکارتی تبلیغاتی

قیمت جاکارتی تبلیغاتی

با ارائه هدایای تبلیغاتی به مشتریان خود میتواند به طرز چشمگیر و قابل توجهی علاقه آنها را نسبت به برند خود افزایش دهید و سبب  شوید تا ناخواسته به سمت و سوی برند شما جذب شوند. ساختن یک پل ارتباطی میان مشتری و خود سبب میشود تا مشتری احساس کند که برای برند شما با ارزش است و بخواهد که لطف شما که همان هدیه تبلیغاتی است را تلافی کند. گاهی وقت ها یک جاکارتی تبلیغاتی میتواند سبب شود تا سود زیادی به سمت کمپانی شما جاری شود.

فاخر گیفت از جمله بهترین مراکز ارائه دهنده هدیه ها و محصولات تبلیغاتی با ارائه جاکارتی تبلیغاتی با کیفیت چاپی مثال زدنی، آماده ارائه انواع هدایای تببلیغاتی برای هر برند و کسب و کاریست. اغلب محصولات این شرکت ضمانت شده هستند و در صوررت معیوب بودن برای مشتری تعویض میگرند. این نشانگر اطمینان این برند به محصولات با کیفیت خود است و به طور قطع به یقین میتواند نیاز شما را از داشتن یک محصول و هدیه تبلیغاتی با کیفیت و البته به صرفه برآورده نماید. جهت مشاهده لیست قیمت جاکارتی تبلیغاتی می توانید به بخش محصولات فاخر گیفت مراجعه کنید.

سبد خرید